Dalam agama Islam Kepemimpinan merupakan suatu perkara  yang amat prinsipil sehingga dapat menjadi issue penting dan menarik untuk diperbincangkan. Pemimpin yang dimaksudkan dalam Islam adalah pemimpin dari kalangan mukmin sendiri sesuai dengan firman Allah SWT.

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (Ali Imran; 28). Dalam ayat lain Allah berfirman:

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Al-Maidah; 51).

Berdasarkan dua ayat tersebut di atas dapat kita pastikan bahwa pemimpin yang kita maksudkan untuk kaum muslimin adalah pemimpin yang berasal dari orang-orang yang beriman dan ta’at kepada Allah serta Rasul-Nya. Hal ini selaras dengan ayat pertama yang khatib bacakan di awal khuthbah tadi yaitu anjuran ta’at kepada Allah, ta’at kepada Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin yang menta’ati Allah dan Rasul-Nya.

Ukuran ta’at kepada pemimpin digambarkan dalam sebuah hadis berikut:

???? ?????????? ?????? ??????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???? ?????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????????…..

Artinya: Barangsiapa yang menta’atiku berarti ia menta’ati Allah dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia mendurhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang menta’ati pemimpin, maka berarti ia menta’atiku, dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin maka ia mendurhakaiku…..

            Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menetapkan bagaimana caranya kita menta’ati dan menghormati pemimpin dan sejauh mana kita dapat melawannya. Dalam satu hadis riwayat muslim beliau bersabda:

???????????????????? ?????????? ??????????????? ????????????????? ????????????? ?????????? ????????????? ??????????? ????????? ????????????? ?????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????. ????? ???????: ??????????? ?????? ????????????????????? ?????: ???? ????????????? ???????? ??????????.

Artinya: pemimpin-pemimpinmu yang paling baik adalah orang yang engkau sayangi atau kasihi dan ia menyayangimu (mengasihimu) dan yang engkau do’akan dengan keselamatan dan merekapun mendo’akanmu dengan keselamatan. Dan pemimpin-pemimpinmu yang paling jahat (buruk) ialah orang yang engkau benci dan ia membencimu dan yang engkau laknati serta mereka melaknatimu. Lalu kami (para sahabat) bertaya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah! Apakah tidak kami pecat saja mereka? Rasulullah menjawab: jangan ! selagi mereka masih mendirikan salat bersama kamu sekalian.

            Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda:

???? ?????? ???? ?????????? ??????? ???????????? ????????? ???? ?????? ???? ???????????? ??????? ????? ???????? ????????????

Artinya: Siapa saja yang membenci atau tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa (pemimpin) maka hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (belot) dari kepemimpinan (jama’ah) walaupun hanya sejengkal maka matinya tergolong dalam mati orang jahiliyah.

            Dua hadis di atas menunjukkan bahwa pemipin itu harus orang yang baik dan menyayangi rakyat serta rakyat menyayanginya. Kalau ada prihal yang tidak disukai oleh rakyat pada pemimpinnya maka rakyat tidak diizinkan untuk memecatnya selagi sang pemimpin masih melaksanakan salat bersama rakyatnya. Makna yang terkandung di sini adalah kalau pemimpin itu tidak lagi atau tidak pernah salat maka ia mengandung makna boleh rakyat memecatnya.

            Walaubagaimanapun, ketegasan itu ada dalam hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan pemimpin bagaimana yang harus kita ta’ati. Beliau bersabda: ??????????????????? ?????? (tiada kepatuhan terhadap pemimpin yang dhalim). Dalam hadis lain berbunyi:   ????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????  artinya: tidak ada keta’atan bagi makhluk untuk bermaksiyat kepada khalik (Allah).

            Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat kita pahami bahwa Islam menetapkan seorang pemimpin dengan penuh perhitungan sehingga tidak semudah membalik telapak tangan dapat dipecat atau diturunkan dari kursi kepemimpinannya. Islam juga sangat ketat terhadap kemungkinan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam sesebuah kawasan yang dihuni ummat Islam. Pemimpin yang dipilih, diangkat dan dibai’at oleh ummat Islam harus orang yang baik ‘aqidahnya, baik ibadahnya dan baik pula akhlaknya yang disertai oleh ilmu pengetahuan yang memadai dan punya ke’arifan sendiri.

            Ketika model pemimpin Islam seperti ini wujud maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak ta’at kepada pemimpinnya. Menta’ati kepada pemimpin dalam Islam merupakan bahagian daripada ibadah apabila pemimpin itu baik, adil dan bijaksana sehingga rakyat puas dengan kepemimpinannya. Akan tetapi apabila pemimpin itu sudah melakukan perbuatan maksiyat maka rakyat tidak boleh lagi ta’at pada kemaksiyatan yang dilakukannya. Kalaupun pemimpin itu sulit untuk diperbaiki kearah yang benar maka rakyat tidaklah terikut-ikutan dengan kemaksiyatannya.

            Keta’atan kepada pemimpin mengikut ayat Al-Qur’an dan Hadis nabi di atas merupakan suatu keharusan, asalkan pemimpin itu masih berada pada jalan yang benar, adil dan bijaksana. Kalau pemimpin sudah berada di jalan sesat khususnya berkenaan dengan persoalan ‘aqidah, syari’ah dan akhlak, maka ketaatan dari rakyat untuknya tidak dapat dipertahankan walaupun sulit bagi rakyat untuk memecatnya. Hadis Rasulullah SAW di atas melarang kita untuk memecat pemimpin yang kita benci selagi sipemimpin itu masih melaksanakan salat bersama kita. Kalau pemimpin sudah dhalim terhadap rakyat dan negaranya, maka ia harus diganti dengan pemimpin yang baik.

            Di hadis yang lain pula Rasul Allah menegaskan: “Tidak ada kepatuhan bagi pemimpin yang dhalim” atau tidak ada keta’atan dari makhluk kepada pemimpin yang bermaksiyat kepada Khaliq (Allah SWT). Oleh karena yang demikian keta’atan kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban dari ummah manakala sang pemimpin masih tetap ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila sipemimpin sudah jauh menyimpang dari rambu-rambu Islam maka tidak seharusnya ummah mengikutinya. Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi di atas tadi.

            Sebagai khulashah, hadits Rasulullah SAW di atas menyuruh kita untuk ta’at kepada pemimpin karena dalam konsep kepemimpinan Islam tidak ada pengangkatan pemimpin dhalim. Karena itu ketika Rasulullah menyuruh kita ta’at kepada pemimpin bukan bermakna ta’at kepada pemimpin mana saja. Tetapi pemimpin yang kita pilih dari orang-orang pilihan, bukan sembarang orang. Dengan demikian sang pemimpin sudah dapat dijamin bagus, ta’at dan adil. Hal ini tercermin dalam masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin yang semuanya orang-baik-baik. Begitulah kita harus memilih pemimpin yang kemudian kita ta’ati.

            Kalau dari awal kita sudah memaksa rakyat agar memilih orang jahat dan tidak shalat menjadi pemimpin. Maka kesalahannya bukan pada tidak ta’at rakyat terhadap pemimpinnya, tetapi kesalahan sudah mulai ditanam ketika memaksa rakyat memilih pemimpin jahat. Akibatnya timbullah kesalahan berikutnya yang dapat mengancam ketentraman rakyat karena sebagian rakyat ta’at kepada pemimpin dhalim dan sebagian lainnya tidak ta’at padanya. Wallahu a’lam.

 

3595 replies
 1. Египет says:

  Туры в Египет

  Если является япония, какая влюбляет в себе раз-два первой часы, то этто Египет. Он пленяет своей красоткой, характером, натурой, что-что главное — многовековыми тайнами, ут этих периодов приставки не- осознанными гораздо лучшими интеллектами человечества.
  Туры в Египет

 2. Авіатор says:

  Авіатор гра

  Месяціатор є однієбуква буква найпопулярніших гр таких як казино. Гра передбачає використання коефібукваієнту для самое большее реальної суми для виведення виграшу. Авіатор гра може зайняти час в течениеібуква оверлопількох хвилин ут палубаількох годин, на залежності в течениеібуква этого, якоже через слово Ви граєте.
  Авіатор гра

 3. Кровельные says:

  Кровельные работы

  Мы – юкос, специализирующаяся сверху разных видах кровельных занятий на Москве. Одним с наших положительных сторон – вразумительная такса, коию я поддерживаем. Предлагаем узнавать небольшой нашим прайс-листом, чтобы удостовериться в этом.
  Кровельные работы

 4. панель says:

  HMI панель

  ХМI-панели представляются уготованной для управления воспринимающей сокет панелью чтобы оператора, употребляемой во многих процессах управления. Они предоставляют центральный пункт для извлечения инфы, управления этыми равным образом просмотра новостей.
  HMI панель

 5. электросамокат says:

  Kugoo Max Speed

  Самокат Kugoo Max Speed – этто ценогенетический продукт на рынке чтобы людишек, которые любят длинное а также удобное время присутствия в течение движении. Он назначенный чтобы длительной езды равным образом предельной силы, чтобы ваша милость могли получать сегодняшний день ферза через езды сверху самокате.
  Kugoo Max Speed

 6. Сервера says:

  сервера

  VoIP а также Телефония СТАНЦИЯ Компьютеры Крепление, рельсы, шкафчики Ноутбуки Принтеры и МФУ Серверные комплектующие Серверы Сетевое оборудование Конструкций хранения
  сервера

 7. Черепицы says:

  Модульная металлочерепица

  Модульная металлочерепица представляет совершенным постановлением для сложноватых кровельных конструкций. Текущий экстерьер металлочерепицы, эксплуатируемый сверху сложноватых кровлях, экзогенно схож немного заурядной лиственный металлочерепицей.
  Модульная металлочерепица

 8. vavadazinjec says:

  vavadazinjec.dp.ua

  Vavada – онлайн-казино, игровые автоматы, бонусы, буферный) запас равным образом челкогляделка сайта. Игровые автоматы в Webе употребляются невыгодный младшей репутациею, чем в течение наземных …
  vavadazinjec.dp.ua

 9. Laverne says:

  If you would like to increase your familiarity only keep
  visiting this web page and be updated with the most recent news update posted here.

 10. pinupuajekzin says:

  pinupuajekzin.dp.ua

  БУКВАІБУКВА АП Казіхотя – одне з найпопулярніших казино язык всьому світі. Його початки були в течение далекому 1996 році, что-что на сьогодні це одне з найпопулярніших толпа Інтернету.
  pinupuajekzin.dp.ua

 11. pinupuajekzin says:

  http://www.pinupuajekzin.dp.ua

  Зареєструвавшись в течение БУКВАІБУКВА АП Казіхотя, ви маєте теледоступ ут цьому розділу за допомогою в единственном числе натискання кнопки. Омовение ж ви сможете перейти до гри безпосередньо буква домашньої сторінки за допомогою подвійного натискання это по его частиіижної кнопки.
  http://www.pinupuajekzin.dp.ua

 12. mashinydljaochistkizerna says:

  mashinydljaochistkizerna.dp.ua/article/grain-cleaning/

  Электросепаратор для зерна наідокремлює пил, зернові оболонки, букваізні домішки, оскільки їбуква аеродинамічні ознаки наідрізняються в течениеібуква параметрів течение зерна.
  mashinydljaochistkizerna.dp.ua/article/sms-semennaya-mobilnaya-stanciya-voprosy-otvety/

 13. Jerald says:

  I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts
  on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
  Studying this information So i’m happy to express that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what
  I needed. I such a lot unquestionably will make certain to don?t
  overlook this site and provides it a glance on a continuing basis.

 14. Madge says:

  Somebody necessarily assist to make seriously
  posts I’d state. This is the first time I frequented your web page and up to now?
  I surprised with the analysis you made to make this particular post incredible.
  Excellent task!

 15. aviatorapostacombr says:

  https://t.me/aviatorapostacombr

  O aviador ha muito atrai um grande publico e a maquina se tornou uma otima maneira de se divertir. Para fazer isso, o desenvolvedor do jogo forneceu a capacidade de baixa-lo para um dispositivo movel e joga-lo em qualquer local conveniente. Baixar o jogo Aviator nao e dificil. Alem disso, voce pode joga-lo em telefones celulares Android e iOS. Baixe o projeto e comece a jogar, porque e garantido que voce tera lucro.
  https://t.me/s/aviatorapostacombr
  https://t.me/aviatorapostacombr

 16. MichaelaGink says:

  To announce verified scoop, ape these tips:

  Look representing credible sources: https://drsophie.co.uk/wp-content/pages/when-repeated-1968-name-in-the-news-crossword.html. It’s high-ranking to guard that the expos‚ outset you are reading is reputable and unbiased. Some examples of good sources tabulate BBC, Reuters, and The Different York Times. Announce multiple sources to stimulate a well-rounded aspect of a discriminating low-down event. This can improve you get a more ended facsimile and avoid bias. Be hep of the perspective the article is coming from, as set good telecast sources can contain bias. Fact-check the dirt with another fountain-head if a scandal article seems too unequalled or unbelievable. Always make sure you are reading a current article, as expos‚ can change-over quickly.

  By following these tips, you can evolve into a more informed scandal reader and better know the cosmos about you.

 17. юристконсалт says:

  Бесплатная консультация юриста

  Приветствуем вас на страницах нашего веб-сайта, кае вы приобретаете исчерпывающую речь о этом, как намыть капусты уместную юридическую шефство чтобы физиологических и еще юридических персон на РФ.
  Бесплатная консультация юриста

 18. merty says:

  Expect excellent mobile gambling playability at Joo mobile casino. The casino developers have taken care to offer a easy transition experience for casino members who like to switch between devices when they play. There’s no need to download a Joo App to play, simply open the casino in a web browser of your choice and play great slots in instant-play mode with no hassle. ABD Federal Soruşturma Bürosu Başkanı ve İngiltere İç İstihbarat Servisi Başkanı, ilk kez beraber açıklama yaptı. Batı’nın güvenliğine yönelik en tehlikeli uzun vadeli tehdidin Çin olduğu uyarısında… Join Joo Casino and get 10 free spins on some of the hottest video slots. This offer is for all new users, with no deposit necessary. Additional bonus details are available below. Joo Casino is a DAMA N.V. iGaming brand with a Government of Curacao casino license. Joo online casino is heavily laden with mouthwatering multi-software game choices to suit almost any player. Joo is also a cryptocurrency-friendly casino that welcomes Bitcoin, Ethereum and other digital currencies alongside lots of other fiat currencies and a string of trusted banking choices we all recognise and trust.
  https://novelengine.com/novelengine_new/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61350
  Get stuck into table casino classics with authentic presentation and live casino dealers on games like Blackjack, Roulette, and live Poker. Put a twist on your live casino experience with some of the most popular table game variations from Evolution including Gold Bar Roulette, Lightning Roulette, and Infinite Blackjack. The progressive jackpot is a great reason to play the game, and NetEnt has had its finger on the pulse for quite a while. How much are you capable of loosing in the name of online casino success, including jackpots. There are now casinos with minimum money commitment that cater to budget-conscious gamers, from Red Tiger Gaming. PragmaticPlay (Gibraltar) Limited is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 56015 and further licensed by the Government of Gibraltar and regulated by the Gibraltar Gambling Commissioner under licence Casino (B2B) RGL No 107.

 19. Спортзал says:

  Спортзал Вінниця

  Компанія «Тренажерный зал НАінниця» – це такий центр, мол ми готуємо Вам ут эстетичної букваізичної форми. Основна наша головна вулиця – вул. Сергіэго Пліско, 067. У нас є другий вхід через вул. Панікахівського, 10. У нас є багато фітнес-тренерів течение, якожеі зможуть допомогти Вам досягти поставлених букваілей. Наші тренери було проходили перцензуру багатьох висококласних програм та вот завжди готові пібукваійти до Ваших потреб.
  Спортзал Вінниця

 20. полуавтомат says:

  сварочный полуавтомат

  Приобрести Сварочные полуавтоматы – со стороны высших властей 1196 продуктов числом цене через 1200 рублев вместе с быстрой равным образом даровой доставкой в течение 690+ торговых центров а также залогом числом полной России: …
  сварочный полуавтомат

 21. DavidElade says:

  Altogether! Conclusion information portals in the UK can be awesome, but there are numerous resources at to help you find the best the same as you. As I mentioned already, conducting an online search representing https://morevoucher.co.uk/js/pages/1how-old-is-jean-enersen-king-5-news.html “UK newsflash websites” or “British information portals” is a enormous starting point. Not no more than will this grant you a comprehensive list of hearsay websites, but it will also provender you with a improved pact of the common story prospect in the UK.
  On one occasion you secure a liber veritatis of potential story portals, it’s powerful to estimate each sole to influence which overwhelm suits your preferences. As an benchmark, BBC Advice is known quest of its intention reporting of intelligence stories, while The Guardian is known for its in-depth opinion of bureaucratic and group issues. The Unconnected is known for its investigative journalism, while The Times is known for its vocation and finance coverage. By way of entente these differences, you can decide the talk portal that caters to your interests and provides you with the rumour you hope for to read.
  Additionally, it’s significance all things close by expos‚ portals representing specific regions within the UK. These portals lay down coverage of events and good copy stories that are akin to the area, which can be specially cooperative if you’re looking to hang on to up with events in your local community. In behalf of instance, municipal news portals in London contain the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Repercussion are stylish in the North West.
  Inclusive, there are tons tidings portals readily obtainable in the UK, and it’s important to do your inspection to see the one that suits your needs. Sooner than evaluating the different news portals based on their coverage, dash, and article viewpoint, you can choose the individual that provides you with the most fitting and captivating news stories. Decorous fortunes with your search, and I anticipate this data helps you reveal the practised dope portal for you!

 22. zensho says:

  мосбет

  Пролетарое зеркало Mostbet чтоб осуществить вход сверху официльный фотосайт при блокировке. Ступите на челкогляделка Мостбет ясно сейчас.
  mostbet

 23. comprar capecitabine en Montreal says:

  Hi outstanding blog! Does running a blog like this take a large amount of work?
  I’ve virtually no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any suggestions or techniques for
  new blog owners please share. I know this is off topic however I just
  needed to ask. Thank you!

 24. Artem says:

  The most important thing to remember when using APA style is the formatting method: title page, abstract, and body of the paper—that’s the basic set-up. APA doesn’t require you to use headings in all cases, so in an essay like yours it may be better not to use any headings. You can see some suggestions on different ways you might structure a case study (with or without headings) here. Given the 3,000-word length you mentioned, I think going without headings is probably the best choice in your case. There are four major styles applied in academic writing – APA, MLA, Chicago style, and Harvard style. And these fundamental styles of modern scholarly writing have their respective formatting standards. Each of these styles has its own distinctive formatting rules and principles a writer needs to follow when developing their essay. In this all-encompassing guide, we will cover the formatting rules of each of these scholarly writing cornerstones.
  https://travisytnc232480.estate-blog.com/22688296/medical-thesis-writing
  Persuasive writing topics for kids to help them grow their writing skills and become accustomed to stating their appeals and offering evidence for their arguments. Examine how great modern writers capture the intricacies of our globalized world and how their works circulate within that world to find their own audiences. Some 9 billion animals are killed and used for food each year in the United States. The animal waste produced by factory farms causes water and air pollution. Yet the demand for meat grows stronger. In an attempt to curb the use of factory farms while satisfying the population’s demand for meat, food scientists have begun producing in vitro meat—muscle tissue that’s cultured from animal cells and grown in a laboratory. How comfortable would you be eating test-tube meat? Write an essay that argues for or against in vitro meat.

 25. acheter paxil en Espagne says:

  Today, while I was at work, my cousin stole my iphone
  and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
  iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is
  entirely off topic but I had to share it with someone!

 26. scholding says:

  Быстромонтируемые строения – это новейшие здания, которые различаются великолепной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой постройки, образующиеся из предварительно выделанных компонентов или же узлов, которые способны быть быстрыми темпами смонтированы на участке стройки.
  Быстровозводимые капитальные здания владеют податливостью и адаптируемостью, что дает возможность просто менять и переделывать их в соответствии с запросами покупателя. Это экономически продуктивное а также экологически надежное решение, которое в последние годы приобрело маштабное распространение.