A.   Pengertian Harta

 

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT.menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT.melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud dalam bentuk bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini ada yang bergerak dan ada pula yang tidak bergerak.[1]

 

Menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a’yan).[2]

 

B.   Unsur-unsur Harta

 

Menurut para Fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, unsur ‘aniyab dan unsur ‘urf: Yang dimaksud dengan unsur ‘aniyab ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (‘ayan), maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tapi termasuk milik atau hak.

Unsur ‘urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali manfaatnya, baik manfaat madiyab maupun manfaat ma’nawiyab.[3]

 

 

C.   Memperoleh Harta

 

1.     Harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal.

2.     Seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut unuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezeki.

3.     Jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.[4]

 

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk:

Pertama: memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapa pun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ihya al-mawat.

Kedua: memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi.

 

Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan tersebut diridhai Allah SWT.

 

D.   Pemanfaatan Harta

 

Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dan thaib, maka harta yang telah diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah.

 

Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam al-Quran di antaranya pada surat Ali-Imran ayat 109:

 

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

 

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan.

 

Dalam surat al-Maidah ayat 17:

 

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang adadi bumi dan apa ang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 

Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

 

“kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan (yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051).

 

Oleh karena itu, banyak berdoa lah pada Allah agar selalu diberi kecukupan. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah doa:

 

اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الهُدَى ، والتُّقَى ، والعَفَافَ ، والغِنَى

 

Ya allah, aku meminta pada-Mu petunjuk, ketaqwaan, diberikan sifat ‘afaf dan ghina. (HR. Muslim no. 2721).

 

Tujuan pertama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut:[5]

 

1.     Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri.

 

Dalam firman-Nya dalam al-Quran pada surat: al-Mursalat ayat 43:

 

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 

Makan dan minumlah kamu dengan enak dengan apa yang telah kamu kerjakan.

 

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan dan lainnya. Hal ini bearti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim:

a.     Israf yaitu berlebih- lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud dengan israf atau berlebih-lebihan itu ialah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari; mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan. Larangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah dalam surat al-A’araf ayat 31:

 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

 

Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan.

 

b.     Tabzir atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaa. Bedanya dengan israf sebagaimana disebutkan diatas ialah bahwa israf itu untuk kepentingan kehidupan sendiri, sedangkan boros itu untuk kepentingan lain, seperti membeli mobil balap yang mahal harganya sedangkan dia bukan seorang pembalap mobil. Allah melarang pemborosan yang terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 26-27 :

 

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27

 

 

Dan janganlah kamu mengahmbur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah teman syaitan sedangkan syaitan itu kafir terhadap tuhannya.

 

2.     Digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:

 1.      Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama seperti keperluan membayar zakat, nazar atau lainnya.
 2.      Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat.

 

 

3.     Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial.

 

Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga; dan ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluannya.

Kenyataan berbedanya perolehan rezeki ini dinyatakan Allah dalam Firman-Nya pada surat al-Nahl ayat 71:

 

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

 

…dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian dalam hal rezeki.

 

Orang yang medapatkan kelebihan rezeki itu dituntut untuk menafkahkan sebagian dari perolehannya itu, sebagaimana disebutkan Allah dalam banyak tempat, diantaranya dalam surat al-Munafiqun ayat 10:

 

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

 

…dan infaqkanlah sebagian apa yang Allah telah memberi rezeki kepadamu sebelum maut mendatangimu.

 

Disamping Allah memberi pedoman pemanfaatan harta yang telah diberikan kepada seseorang dalam bentuk rezeki maka Allah melarang umat Islam menggunakan hartanya itu kedalam hal yang tujuannya negatif yang dapat menyulitkan atau menyusahkan kehidupan orang lain, menyakiti orang dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama.

Dalam hal larangan tersebut Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 36:

 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

 

…sesungguhnya orang-orang kafir itu menggunakan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah.

 

Secara lebih khususnya lagi Nabi Muhammad SAW melarang menggunakan harta yang diperolehnya dengan cara sebagai berikut:

 

a.     Ihtikar yang bearti penimbunan barang.

b.     Iddikhar yaitu menumpukkan barang untuk kepentingan diri sendiri.[6]

 

 

E.   Sebab-sebab kepemilikan

 

Menurut para ulama ada emapat cara pemilikan harta yang disyaratkan Islam, yaitu:

 1.      Harta yang mubah.
 2.      Melalui transaksi yang dilakukan  melalui lembaga badan hukum
 3.      Melalui peninggalan seseorang (harta warisan) atau (ahli waris).
 4.      Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang.[7]

 

Sedangkan menurut Pasal 18 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

 1.      Pertukaran
 2.      Pewarisan
 3.       Hibah
 4.      Jual beli
 5.       Luqathah (barang temuan)
 6.        Wakaf
 7.      Dan cara ain yang dibenarkan menurut syariah.[8]

 

 

 

Teuku Zakiyun Fuadi

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyiah prodi Ekonomi Syari’ah)

 


[1] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta Timur, Fajar Interpratama, 2003, Hlm 117.

[2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, Hlm 9.

[3] Ibid, hlm. 10.

[4] Ibid, hlm. 181.

[5] Ibid, hlm., 2002, Hlm 184.

[6] Amir Syarifuddin, Op.Cit, Hlm 189.

[7] Nasrun Haroen, Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana, 2012, Hlm 67.

[8] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana, 2012, hlm 67.

2790 replies
 1. UK psychic medium says:

  The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 2. bootsführerschein kaufen says:

  sportbootführerschein binnen und see, sportbootführerschein binnen prüfungsfragen, sportbootführerschein binnen kosten, sportbootführerschein binnen online, sportbootführerschein binnen wo darf ich fahren, sportbootführerschein binnen berlin, sportbootführerschein binnen segel, sportbootführerschein kaufen, sportbootführerschein kaufen erfahrungen, sportbootführerschein kaufen schwarz, sportbootführerschein see kaufen, sportbootführerschein binnen kaufen, sportbootführerschein see kaufen ohne prüfung, bootsführerschein kaufen, bootsführerschein kaufen polen, bootsführerschein kaufen erfahrungen, bootsführerschein online kaufen, bootsführerschein tschechien kaufen. https://sportbootfuhrerscheinkaufen.com/

 3. Выкуп автомобилей says:

  Выкупаем автомобили Москва skupkavto.ru

  Добро пожаловать в компанию быстрого автовыкупа. Мы занимаемся автомобилями уже много лет и имеем прекрасный опыт, большую скорость составления договоров, перевода денег и индивидуальной работы с любым клиентом. Про нас возможно узнать на интернет сайте skupkavto.ru множество важной информации уже сейчас. Заходите, читайте, приходите к нам.

  По вопросу выкуп автомобилей в москве мы Вам обязательно окажем помощь. Наша команда работает быстро и конкретно по делу и готова брать любой авто в заказ. Часто случается так, что непросто продать самостоятельно свой авто. Тем более, если он битый, в залоге или с неисправностями. Не каждый покупатель будет согласен на вашу желаемую стоимость, ведь любой хочет получить лучший вариант за свой собственный бюджет. Мы готовы взять практически любой автомобиль, поэтому, если это ваш случай, скорее позвоните нам.

  По поводу срочного выкупа, оставляйте заявку на следующем сайте skupkavto.ru или звоните нам. Контактный телефон +7(499)899-87-78 или закажите обратный звонок. Приглашайте нашего квалифицированного оценщика в любое удобное для Вас время. Наши специалисты имеют дело с любыми проблемными автомобилями и знают как быть в той или иной ситуации. По этому, если Вы считаете свой автомобиль поврежденным или сильно изувеченным, не отчаивайтесь и быстрее звоните по вышеуказанному номеру.

  Что касаемо скупка автомобилей мы ждем Вас на сайте. За большое количество лет очень многие люди пользовались сетью наших филиалов компании и остались довольны. На портале skupkavto.ru можете посмотреть отзывы от клиентов или оставить свой. Также всю полезную информацию Вы найдете на нашем веб ресурсе- какие авто мы выкупаем, как происходит быстрый выкуп, наши плюсы и другое.

  Возможен обмен по Trade-In, где мы выкупаем Ваш автомобиль, а Вы выбираете из нашего наличия. Работа со всеми документами лежит полностью на нас, Вам не стоит беспокоиться о бумажной волоките. Очень много плюсов в сторону того, чтобы с выкупом авто обратиться именно к нам. С радостью Вам поможем.

 4. срочно продать says:

  Хотел избавиться от своего старого Ford. Искал варианты выкупа авто, и Google мне посоветовал сайт skupkavto.ru. Продал машину по цене 95% от рыночной! Ребята приехали, осмотрели, деньги на руки – и машина ушла новому хозяину.

 5. Macroaimics says:

  Потеря ключей от гаража – это стресс. Но команда newzamok.ru оперативно прибыла на место и вскрыла замок без повреждений. Теперь я знаю, что в любой ситуации могу рассчитывать на их профессиональную помощь.

 6. займ без процентов онлайн says:

  В нашем современном мире скорость и удобство стали ключевыми параметрами, ориентируясь на которые мы выбираем те или иные услуги. Вопросы финансовой поддержки не являются исключением. Как найти надежного кредитора, готового оперативно предоставить необходимую сумму? Ответ прост – добро пожаловать на WikZaim!

  На WikZaim мы собрали для вас предложения от более чем 30 МФО, где можно без замедлений и лишних формальностей получить займы онлайн без отказов . Мы уверены, что здесь каждый найдет решение, соответствующее его финансовым потребностям и возможностям.

  Но почему стоит выбрать именно нас? Потому что мы предлагаем не просто список МФО, но и уникальный навигатор по миру онлайн-займов. С его помощью вы сможете быстро и эффективно сравнить условия, под которыми предоставляются займы, выбрать наиболее подходящий вариант, изучить отзывы других клиентов и даже рассчитать переплату с помощью удобного калькулятора на сайте.

  Вам нужен займ на короткий срок? Или, возможно, вы ищете долгосрочное финансирование? В любом случае, на WikZaim вы найдете актуальную и полезную информацию, которая поможет сделать правильный выбор. Мы стремимся обеспечить максимальное удобство и экономию времени для каждого клиента.

  Разнообразие предложений на WikZaim поражает воображение. Все займы собраны в одном месте, и вам не придется тратить время на поиски нужной информации на различных ресурсах. С WikZaim все ваши финансовые решения будут осознанными и выгодными.

  Безопасность и конфиденциальность – наш приоритет. Мы гарантируем, что ваша персональная информация будет защищена. Все МФО, представленные на нашем сайте, прошли строгую проверку и имеют все необходимые лицензии и сертификаты.

  Не откладывайте решение финансовых вопросов на потом. Воспользуйтесь удобным и быстрым сервисом от WikZaim уже сегодня, и ощутите на себе все преимущества современных онлайн-займов на карту!

 7. buy mens watch says:

  If there’s one thing I know, it’s that style doesn’t have to come with a sky-high price tag. I’m always on the hunt for pieces that add that extra dash of flair to my ensemble without draining the wallet. If you’re anything like me, you’re going to love this – I’ve stumbled upon a gem of a collection where you can watch for men low price and still make a bold statement.

  Now, I get it, when we hear “low price,” there’s a little skeptic inside all of us raising an eyebrow, questioning the quality. But trust me, I’ve been through this collection, and it’s nothing short of impressive. Each piece exudes a charm, a character that’s hard to find in this price range.

  And if you’re looking for something specific, something that’s not just easy on the eyes but also on the pocket, there’s this exclusive range where you can grab a watch for men under 200. It’s like hitting the jackpot of style without breaking the bank.

  So, if you’re looking to up your style game, to adorn your wrist with a piece that speaks volumes of your taste, without uttering a word, this is it. Dive in, explore, and let your wrist do the talking. Stay stylish!

 8. Furfurfriend says:

  I have to share this gem of a find with all of you watch enthusiasts out there! If you’re anything like me, a stunning watch at a great price is always a win. I recently stumbled upon this incredible watch sale online, and let me tell you, it’s a goldmine for anyone looking to snag a classy timepiece without breaking the bank.

  I was specifically on the lookout for something elegant yet affordable. And voila, I found a collection of mens watches under 100 that absolutely blew my mind. The quality, the craftsmanship, the style – it’s everything you’d want in a watch, and at a fraction of the price you’d expect to pay.

  Each piece has its own unique charm and character, beautifully crafted and designed to make a statement. I got myself a classic leather strap watch that pairs perfectly with both my casual and formal attire. It’s been a conversation starter on more than one occasion!

  So, if you’re in the market for a new watch, I can’t recommend this sale enough. It’s a perfect blend of style, quality, and affordability. Go ahead, treat yourself to a timepiece that not only tells the time but also tells a story of elegance and sophistication. Happy shopping!